هاستل، سبکی از سفر است که بجای پرداخت هزینه یک اتاق، هزینه یک تخت پرداخت می شود. هاستل اقامتگاه ارسی، هم اتاق‌های اختصاصی دارد و هم اتاق‌های گروهی با چندین تخت.

روزی که اینجا اومدم تک‌تک اتاق‌ها رو بسیار شبیه به این چیزی که اجرا کردم توی ذهنم تصور کردم . کار مرمت رو که شروع کردم برعکس پیش‌بینی اولیه‌ام خیلی بیشتر زمان برد ولی سعی کردم اول در مرمت و دوم در تجهیز بهترینی که از دستم بر میاد رو انجام بدم.

این خانه ۲ دوره معماری دارد. بخشی از خانه در دوره قاجار ساخته شده و مهمترین نماد این دوران، وجود ارسی بزرگ سالن اصلی است. در دوره پهلوی دوباره بخش‌هایی به بنا اضافه می‌شود. به‌همین دلیل ما با تعدد اتاق‌ها در این خانه روبرو هستیم.

شلوغی و سروصدای شادی این لحظات به ما انرژی میده
نزدیک به حوض حیاط، جایی که انعکاس شمعدانی‌های روی راه پله بر آب افتاده است، تابلوی زیبای «اقامتگاه ارسی» با کاشی‌های فیروزه‌ایش بر زمین چیده شده
به بالای صفحه بردن